Dotacja na budowę i działalność domu dziennego pobytu

W związku z zakończoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oceną wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna objętego Wielkopolskim Reg (...)

UWAGA - PILNE - kąpieliska zamknięte !

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie dotyczący bieżącej oceny przydatności wody do kąpieli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie na podstawie wizualnej oceny jakości wody (...)

Trwa budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie

Mimo okresu wakacyjnego trwają różne prace przy obiektach oświatowych na terenie gminy Wolsztyn. Jednym z nich jest budowa nowego placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie. Obecnie na ukończeniu są prace zi (...)

Biblioteka Publiczna w nowej szacie

Zakończono prace budowlane polegające na dociepleniu budynku biblioteki, wykonaniu opierzenia, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano nową konstrukcje dachową wraz z pokryciem. Obecnie trwają p (...)

Ścieżka rowerowa Stary Widzim - Kębłowo

W dniu 20 lipca 2018 r. odbywają się odbiory techniczne ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim - Kębłowo - wybudowanej w pasie drogi powatowej nr 3813P, szerokość 2,5m, nawierzchnia z betonu asfaltowego i kostki bru (...)

Budżet obywatelski gminy Wolsztyn na 2019 rok

Burmistrz Wolsztyna informuje, iż w dniu 16 lipca br. rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wolsztyn. Mieszkańcy gminy Wolsztyn już po raz drugi będą mogli zadecydować na co rozdysponować część wydatkó (...)

Budowa przedszkola w Obrze

W istniejącym budynku przedszkola zlokalizowano kuchnię wraz z zapleczem kuchennym przeznaczoną do pełnej obróbki żywności, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie dla personelu, pomieszczenia biurowe, kotłownię (...)

Umowa na budowę drogi w Nowej Dąbrowie – PODLAS podpisana

Dnia 29 czerwca 2018 roku Gmina Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wolsztyn Anny Prządka, podpisała umowę z konsorcjum w składzie: Lider  INFRAKO (...)

Budowa ścieżki rowerowej Karpicko - Barłożnia Wolsztyńska jeszcze w tym roku

Dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Wolsztyn z Województwem Wielkopolskim oraz Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jeszcze w tym roku będzie realizowana inwestycja pol (...)

Ścieżka rowerowowa Obra - Świętno

W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni o szer. 2m z kruszywa łamanego grub. 15 cm powierzchniowo utrwalona podwójnym spryskiem bitumicznym z grysem granitowym, na warstwie odsączającej z piasku (...)

Nowe tereny pod inwestycje w Gminie Wolsztyn

Głównym celem realizowanych przez gminę działań jest wzmocnienie i ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Jednym z obszarów wspierania przez nasz samorz (...)

« »