wpisz słowo:   
 Wtorek,  4 Października 2022
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2022-08-16
 Zmarła Pani Maria Koziołek

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pani Marii Koziołek.

Pani Maria Koziołek była rodowitą Wolsztynianką – tu się urodziła 20 września 1936 roku,
tu przeżyła jako dziecko okupację hitlerowską, tu – w związku z niespodziewanie wczesną śmiercią ojca – podjęła pierwszą pracę jako 16-letnia dziewczyna. W międzyczasie, zaocznie, ukończyła liceum ogólnokształcące.

                     Pani Maria zawsze cechowała się dużą wrażliwością na krzywdę innych ludzi, dlatego też nie dziwi fakt, iż w momencie tworzenia pierwszych struktur organizacyjnych opieki społecznej, w 1977 roku została kierownikiem Ośrodka Opiekuna Społecznego,
a 2 lata później przekształconego w Dział Służb Społecznych w Wolsztynie. W roku 1990,
w wyniku zmian ustrojowych, jakie zaszły w Polsce Dział Służb Społecznych przekształcony został w Ośrodek Pomocy Społecznej, który w Wolsztynie tworzyła p. Maria Koziołek pełniąc funkcję jego kierownika od 1 lipca 1990 roku. Tworzenie Ośrodka od podstaw wymagało od p. Marii Koziołek dużego zaangażowania i umiejętności organizacyjnych. Cechy osobowościowe pomagały jej w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami pomocowymi 
i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz społeczności lokalnej. P. Maria Koziołek - kierując Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolsztynie do czasu przejścia na emeryturę, czyli do 31 grudnia 2001, z „wielkim sercem” pomagała i organizowała wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom ubogim, samotnym, bezdomnym.

                Pomimo mocno absorbującej pracy zawodowej, Pani Maria aktywnie działała i nie przestała udzielać się społecznie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie Wolsztyna.

                Od 1978 roku była  członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie w latach 1989-2001 pełniła funkcję wiceprezesa. Jako kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pomagała tej organizacji w realizacji celów statutowych, takich jak: prowadzenie usług opiekuńczych PCK nad chorym w domu, pomoc wielodzietnym rodzinom, organizacja „choinki bożonarodzeniowej”, wyjazdy na kolonie itp. Pani Maria za swoją długoletnią
i bezinteresowną pomoc dla tej organizacji została odznaczona odznakami honorowymi PCK IV, III i II stopnia.

                Równolegle Pani Maria Koziołek angażowała się w pracę na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi  - najpierw w Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym (jako sekretarz), a później przez wiele lat (nawet po przejściu na emeryturę) aktywnie działała w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                Od 1994 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, gdzie pełniła funkcję członka Zarządu Wolsztyńskiego Koła PTWzK. Była osobą aktywnie wspierającą działalność stowarzyszenia, wieloletnim organizatorem i współorganizatorem spotkań o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym dla członków tej organizacji. Corocznie brała udział w opracowywaniu i realizacji całorocznego kalendarza działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zawsze bardzo angażowała się w pozyskiwanie środków finansowych
i rzeczowych przeznaczonych na działalność stowarzyszenia, a także w udzielanie pomocy
i wsparcia indywidualnym jego członkom. Jej bogata wiedza z zakresy pomocy społecznej wielokrotnie pozwalała na rozwiązywanie wielu problemów społecznych oraz właściwy wybór metody działań i wsparcia dla potrzebujących. Wielokrotnie brała też udział w tworzeniu programu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym i powiatowym. Wszystko to przyczynia się do tworzenia wzorowej atmosfery współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście i gminie Wolsztyn. Za wieloletnią działalność na rzecz osób niepełnosprawnych została kilkakrotnie uhonorowana dyplomami i podziękowaniami od Zarządu Wolsztyńskiego Koła, Oddziału Terenowego PTWzK w Zielonej Górze oraz Zarządu Głównego PTWzK w Warszawie. W 2001 roku Zarząd Główny PTWzK w Warszawie, na wniosek Zarządu Koła w Wolsztynie odznaczył Panią Marię Koziołek Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

             Pani Maria Koziołek od 1985 roku pełniła funkcję prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wolsztynie, gdzie kierowała działalnością Zarządu, organizowała fundusze na działalność charytatywną tej organizacji                           i jednocześnie  angażowała się w aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych.

 

            W okresie aktywności zawodowej była wielokrotnie odznaczana zarówno za swoją pracę zawodową, jak i działalność społeczną. Otrzymała m.in. odznakę „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” przyznaną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1983), odznakę honorową „Za zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego” (1985) czy odznakę „Przyjaciel dziecka” przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze (1984).  

 

          Jednakże zwieńczeniem działalności społecznej Pani Marii Koziołek na rzecz rozwoju ziemi wolsztyńskiej jest z pewnością Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie. W 2003 roku Pani Maria, wraz z trzema koleżankami – Janiną Czerniak, Bogną Ignaszewską
i Mirosławą Sempołowicz (również emerytkami), zawiązały tzw. „Grupę Inicjatywną” w celu powołania na terenie Wolsztyna uniwersytetu trzeciego wieku. W zamierzeniu było powołanie samorządnej organizacji zrzeszającej ludzi chcących aktywnie spędzać jesień życia, ale i też ciągle wzbogacać swoją wiedzę i doświadczenie życiowe. W dniu 16 kwietnia 2003 roku udało się te plany zrealizować, na ten dzień bowiem datuje się powstanie Wolsztyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w strukturach Wolsztyńskiego Domu Kultury. W momencie powstania był to dopiero piąty tego typu uniwersytet
w Wielkopolsce, a Wolsztyn był wtedy najmniejszym ośrodkiem posiadającym tego typu placówkę. Pierwszym prezesem została Pani Mirosława Sempołowicz, a Pani Maria najpierw była wiceprezesem, a wkrótce – przez kolejnych 11 lat pełniła funkcję prezesa tej szacownej instytucji. W tym okresie znacząco rozwinęła się działalność uniwersytetu – wprowadzano kolejne formy działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych. Tym samym włączano ich do systemu kształcenia ustawicznego oraz stwarzano warunki do dobrego starzenia się. Z inicjatywy Pani Marii,
a także dzięki jej ogromnemu osobistemu zaangażowaniu organizowano liczne wykłady, seminaria, konferencje naukowe prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki, działającymi zarówno
w środowisku wolsztyńskim jak również w kraju. Były też pikniki, wycieczki do kina, teatru czy opery oraz turnieje sportowo-rekreacyjne. Nie zapomniano też o nauce języków obcych, rehabilitacji zdrowotnej czy turystyce i rekreacji. Wszystko to oczywiście wymagało ogromnego trudu organizacyjnego – od licznych telefonów, pism, spotkań, wyjazdów do przygotowania sali na spotkanie czy udekorowania stołów na wspólne spotkanie opłatkowe albo andrzejki. Pani Maria angażowała się w sprawy uniwersyteckie bez reszty, często kosztem bliskich, bo taka już była – jak się czegoś podejmie to musi być perfekcyjnie. Największą nagrodą była jednak stale powiększająca się liczba słuchaczy, która
z początkowo niespełna 50 studentów dość szybko przekroczyła 200 osób. Rok akademicki 2014/2015 był ostatnim rokiem „prezesowania” Pani Marii Koziołek – niestety zdrowie nie pozwalało jej dalej tak mocno się angażować.

 
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-08 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-08-05 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-07-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-06-29 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-05-27 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr i burze
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2022-10-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-06
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-09-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 41
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2022
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"