wpisz słowo:   
 Wtorek,  6 Czerwca 2023
 
 
A  A  A
2023-06-06
06 VI 1995 - po odbudowie w Zakładzie Napraw Taboru Kolejowego w Pile do Wolsztyna trafia parowóz Pm36-2, słynna "Piękna Helena".
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2022-06-29
 XLII sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie - 29.06.2022

XLII sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie transmitowana będzie na żywo na platformie eSesja.tv

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/447/rada-miejska-w-wolsztynie.htm

 

Informujemy, że dnia 29 czerwca 2022 r., godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Porządek obrad


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Porządek obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wolsztyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2022-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/466/2021 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Wolsztyn oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/533/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w rejonie ulic Świerkowej, Brzozowej, Sosnowej i Poznańskiej w Karpicku oraz dla części obrębu ewidencyjnego Nowe Tłoki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej działkę nr 93/2 w Powodowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wolsztyn nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Komorowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Wolsztynie Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolsztyn na rok szkolny 2022/2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" sołectw z terenu gminy Wolsztyn.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolsztyn.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad.
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-04-25 | UWAGA PRZYMROZEK
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-03-25 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-02-17 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-02-03 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-01-04 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2023-06-20
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-06-17
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-06-05
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-06-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-06-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-05-27
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-05-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00 - 14:30
środa 9:00 - 15:30
piątek 9:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 28
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"