wpisz słowo:   
 Sobota,  23 Października 2021
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2021-09-21
 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie transmitowana będzie na żywo na platformie eSesja.tv

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/447/rada-miejska-w-wolsztynie.htm

 

Informujemy, iż 29 września 2021, godz. 15:00, w sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji z dnia 30 czerwca 2021 roku.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji z dnia 11 sierpnia 2021 roku.
5. Porządek obrad.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Wolsztyna z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Wolsztyn.
8. Informacja Burmistrza Wolsztyna o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2021 - 2031.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w 2022 roku Gminie Siedlec na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż DK32
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/275/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2021 roku na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/280/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej w 2021 roku na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej w 2021 r. części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej w 2021 r. części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały ws. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolsztyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wolsztyn w ciągach dróg powiatowych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/310/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wolsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wolsztyn nieruchomości położonej w obrębie I miasta Wolsztyna.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wolsztyn nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Komorowo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wolsztyn nieruchomości położonej w obrębie ew. Komorowo.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Adamowo.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Barłożnia Gościeszyńska.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Berzyna.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Błocko.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chorzemin.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gościeszyn.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Karpicko.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kębłowo.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niałek Wielki.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Dąbrowa.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Obra.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowe Tłoki.
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Widzim.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Obra.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Powodowo.
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rudno.
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stary Widzim.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stradyń.
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stara Dąbrowa.
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świętno.
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tłoki.
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wilcze.
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wroniawy.
47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
48. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kębłowie skargi na nauczyciela wychowania przedszkolnego w Kębłowie
49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
51. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Wolsztyna skargi.
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych i ustalenia zakresu działań stałych komisji Rady Miejskiej w Wolsztynie.
53. Interpelacje i zapytania radnych.
54. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
55. Wolne wnioski i informacje.
56. Zamknięcia obrad.




Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-08-17 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silne porywy wiatru.
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-07-14 | Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady i wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-07-09 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-07-08 | Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady i wiatr
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2021-11-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-09
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-03
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...





zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30



                    
                    
                    




Osób online: 18
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2021
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"