wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  19 Października 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-04-02
 Wsparcie dla wolsztyńskich przedsiębiorców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wolsztyn,Sytuacja w jakiej znalazły się wolsztyńskie firmy spowodowana zagrożeniem koronawirusem i związanym z nim ograniczeniem naszej aktywności do minimum, nasuwa wiele pytań o przyszłość. Straty gospodarcze wynikające z cały czas rozwijającej się epidemii będą z pewnością znaczące. Wielu przedsiębiorców już teraz jest w bardzo trudnej sytuacji. Z dnia na dzień niemal wszyscy z nich przestali osiągać przychody ze sprzedaży i oferowanych usług. Chciałbym, aby w przyszłości nie musieli martwić się oni zobowiązaniami wobec gminy zarówno tymi prawnymi, jak i cywilnoprawnymi.

 

Pierwszą pomocą, jaką zaoferuje wolsztyński samorząd będzie możliwość skorzystania z odroczenia terminów płatności za komunalne lokale użytkowe, płatności podatku od nieruchomości, środków transportu oraz dzierżawy terenu, a także możliwość rozłożenia płatności na raty (czynsze, podatki od nieruchomości, dzierżawy).
Ewentualne przyznanie ulgi odbywać się będzie w oparciu o wnioski, a każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie.

 

Wprowadzenie ulg oznacza oczywiście zmniejszenie wpływów finansowych do budżetu gminy, a to z kolei wiąże się ze zmniejszeniem wydatków jakie gmina może ponosić. Już dziś wiemy, iż z powodu sytuacji związanej z epidemią nie odbędzie się wiele imprez kulturalnych. Środki, które zaplanowane były na ich organizację, chcę przeznaczyć właśnie na wprowadzenie ulg dla wolsztyńskich przedsiębiorców. Trudno świętować, gdy nasi mieszkańcy walczą o zachowanie pracy i dochodów pozwalających utrzymać rodziny.

 

Ponadto będę rozważał ewentualne ograniczenia innych kosztów i realizacji przyszłych inwestycji. Przy wyborze inwestycji, których wykonanie w całości lub części będziemy musieli odłożyć na inny czas, należy oczywiście brać pod uwagę ich znaczenie dla przyszłego rozwoju całej gminy oraz to, aby ich przesunięcie w czasie nie skutkowało stratą dotacji zewnętrznych.W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie  ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej chciałbym zaoferować wolsztyńskim przedsiębiorcom takie rozwiązań, które okażą się pomocne w przetrwaniu tego trudnego czasu i jednocześnie pozwolą na dalszy rozwój naszej gminy.                                 

 

Jako Burmistrz Wolsztyna dysponuję narzędziami, które umożliwiają udzielenie ulg w spłacie należności wobec Gminy Wolsztyn tak, żeby  zminimalizować  negatywne skutki istniejącej epidemii. Na indywidualny, uzasadniony wniosek podatnika, potwierdzający negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na jego sytuację życiową mogę dokonać odroczenia zapłaty należności podatkowych, dokonać ich rozłożenia na dodatkowe raty lub umorzyć zaległość podatkową.
W okresie odroczenia zapłaty (pod warunkiem spłaty należności w nowym wyznaczonym terminie), jak i w okresie spłaty należności podatkowej rozłożonej na raty nie są pobierane odsetki za zwłokę.    

 

W tym celu został przygotowany dla Państwa wniosek wraz z załącznikami:

 

Wniosek o udzielenie ulg podatkowych w związku z epidemia COVID

 

Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minims

 

Załącznik 2 Oświadczenie o pomocy de minims w rolnictwie

 

Załącznik 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik 4 Informacja o sytuacji majątkowej firmy

 

Załącznik 5 Informacja o stanie majątkowym

 

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie pisemnej:


- za pośrednictwem poczty na adres: Burmistrz Wolsztyna, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn,

 

- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

 

- osobiście w Urzędzie Miejskim, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn

 

We wniosku należy wpisać podstawowe dane osobowe, numer kontaktowy , wskazać rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej oraz określić o jaki rodzaj ulgi będzie podatnik wnioskował. Przypominam, że wniosek o umorzenie dotyczy tylko zaległości podatkowych i składa się go po upływie terminu płatności, natomiast wniosek o odroczenie zapłaty należności podatkowych lub ich rozłożenia na raty dotyczy przyszłego zobowiązania pieniężnego i należy złożyć ten wniosek przed upływem terminu płatności. Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku osób prawnych winien być podpisany przez osoby  uprawnione do składania oświadczeń woli  zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS.

Odroczenie lub rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym Gminy Wolsztyn

Należności o charakterze cywilnoprawnym - są to w szczególności należności wynikające z zawartych z Gminą Wolsztyn umów najmu, dzierżawy oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania. W przypadku tych opłat przepisy uchwalone przez Radę Miejską w Wolsztynie umożliwiają mi odroczenie spłaty należności (na okres maksymalnie 1 roku) oraz rozłożenie opłaty na raty (na okres maksymalnie 36 miesięcy). Tak jak w przypadku należności podatkowych działanie takie możliwe jest pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku.

Szczegóły procedury znajdą Państwo w załączonej Uchwałę Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27.03.2019 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wolsztyn lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych.


Szczegółowych informacji udzielają:

 

- w zakresie ulg podatkowych pracownicy Wydziału Finansów i Podatków
  tel. 68 347 45 11, 68 347 45 13, 68 347 45 14; e-mail: um@wolsztyn.pl

 

- w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami
  tel.  68 347 45 40, 68 347 45 44, 68 347 45 45; e-mail: um@wolsztyn.pl


Burmistrz Wolsztyna

/-/ Wojciech Lis
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 31
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"