wpisz słowo:   
 Niedziela,  31 Maja 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-04-01
 Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Wolsztynie

Dnia 2 kwietnia 2020 r., godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Wosztynie. Sesja odbędzie się w formie wideokonferencji.

 

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2020-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku na pokrycie odszkodowań za grunty przejęte na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim - Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+587,63”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie dnia 30 października 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2020 roku na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z Gminą Rakoniewice w zakresie realizacji zadania „Budowa drogi gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Większego w Obrze
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej w 2019 r. części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Wolsztyn na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wolsztyn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Chorzeminie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Komorowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Karpicku i w Wolsztynie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wolsztyn w 2020 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminny Wolsztyn".
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg na uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie nadania statutów sołectw oraz upoważnienia Burmistrza Wolsztyna.
23. Zamknięcie obrad.


Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-05-24 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-05-12 | Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-04-17 | Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-04-13 | Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-30 | Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-04-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-11
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-01
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-28
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-15
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 38
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"