wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  21 Września 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-02-06
 Ekologia: Kolejny rok programu wymiany źródeł ogrzewania

Od początku marca br. rusza kolejny coroczny nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania. W tym roku na ten cel samorząd Gminy Wolsztyn przeznaczył 250 tys. zł. Dla porównania w minionym roku wydano na ten cel 201 tys. zł. Ze środków tych skorzystało wówczas 49 wnioskujących.
- W minionym roku na wymianę źródeł ogrzewania zarezerwowaliśmy w budżecie 280 tys. zł. Podpisane z mieszkańcami umowy opiewały na łączna sumę 217 tys. zł z czego ostatecznie, w wyniku realizacji umów, wypłaconych zostało 201 tys. zł – mówi Burmistrz Wolsztyna, Wojciech Lis.
Realizację programu rozpoczęto w 2018 roku. Wówczas programem ostatecznie objętych zostało 34 gospodarstw - 20 na wsi oraz 14 w mieście. Gmina Wolsztyn na wymianę pieców wydała 142.300 zł. W roku 2019 zainteresowanie dofinansowaniem wzrosło niemal dwukrotnie. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły wówczas 62 wnioski o udzielenie dotacji. Ostatecznie podpisano 49 umów (27 na wsi i 22 w mieście) na łączną kwotę 217 tys. zł. Różnica między ilością złożonych wniosków a podpisanych umów wynikła z faktu, iż cześć osób zrezygnowała w międzyczasie z ubiegania się o dofinansowanie lub też nie uzupełniła braków formalnych w złożonych wnioskach.
W tym roku na wymianę źródeł ogrzewania Gmina Wolsztyn przeznaczy 250 tys zł. Wnioski będzie można składać od początku marca 2020 r. Informacja na ten temat wraz z regulaminem oraz nowym wzorem wniosku (!) pojawi się na stronie Urzędu Miejskiego w połowie lutego br.
Warto zaznaczyć, iż wśród zmian najistotniejszą jest to, iż w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł na paliwo stałe, należy dostarczyć zaświadczenie z właściwego zakładu gazowniczego o braku możliwości podłączenia do sieci gazowej.

W roku 2017 na terenie województwa wielkopolskiego wprowadzono ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą zakazano stosowania następujących paliw:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzysta-niem;
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
- węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych: wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg; zawartość popiołu nie więcej niż 10%; zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;
- biomasystałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 40
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"