wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  21 Września 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-02-04
 BIOODPADY - segregacja odpadów w 2020 roku

Roku 2020 przyniósł zmiany w dotychczas obowiązującym systemie odbioru odpadów. Na terenie działania Związku Międzygminnego „Obra”, a więc również na terenie gminy Wolsztyn, do obowiązujących pojemników/worków: niebieskiego, żółtego, zielonego i białego doszedł jeszcze jeden pojemnik (okresowo worek) w kolorze brązowym na BIOODPADY.

 

Co ważne, BIOODPADY będą odbierane WYŁĄCZNIE z pojemników (okresowo z worków) przeznaczonych do tego celu!

 

Do pojemnika/worka na BIOODPADY wrzucamy:
• odpadki i obierki warzywne i owocowe;
• resztki jedzenia (bez mięsa i kości);
• skorupki jaj;
• fusy po kawie i herbacie;
• trawę, liście i chwasty;
• kwiaty i rozdrobnione gałęzie;
• czerstwe pieczywo.

 

Do pojemnika/worka na BIOODPADY nie wrzucamy:
• płynnych odpadów kuchennych w tym tłuszczy;
• kości, ości, mięsa;
• ziemi, kamieni, popiołów;
• odchodów zwierząt.

 

W brązowych pojemnikach/workach BIOODPADY należy gromadzić LUZEM lub w workach biodegradowalnych (nie wrzucamy odpadów w torebkach foliowych).

 

W jaki sposób będą odbierane bioodpady?

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych o charakterze jednorodzinnym, którzy będą segregowali BIOODPADY, a nie podejmą się ich kompostowania, muszą w Biurze Obsługi Klienta (BOK), właściwym dla gminy ich miejsca zamieszkania, pobrać brązowe worki z logo ZM „Obra”: obsługa BOK odnotuje ten fakt i poinformuje o terminie odbioru z danej miejscowości/ulicy w miesiącu.

 

W miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień odbiór będzie się odbywać jeden raz w miesiącu natomiast w pozostałe miesiące w roku dwa razy w miesiącu. Informacja o kolejnych terminach wywozu BIOODPADÓW dostępna będzie na stronach internetowych: Związku, Operatorów oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, a także w darmowej aplikacji KIEDY WYWÓZ.

 

Nadmiar BIOODPADÓW takich jak np.: duże gałęzie, znaczne ilości traw i liści nie mieszczących się w brązowym pojemniku/worku można oddać w każdej ilości do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
- Berzyna 6 - siedziba PGK;
- Siedlec, ul. Konwaliowa (oczyszczalnia ścieków);
- Błotnica - siedziba F.U.H. Dominik Zając, wjazd od ulicy Starkowskiej.

 

Na przełomie maja/czerwca br. dostępna będzie nowa deklaracja, na podstawie której właściciel nieruchomości zamieszkałej, będzie miał możliwość zaopatrzenia się w brązowy pojemnik lub skorzystać z ulgi w opłacie z tytułu posiadania kompostownika. Usytuowanie kompostownika musi odpowiadać zapisom prawa zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

 

TERMINY WYWOZU ODPADÓW BIODEGRADALNYCH – gmina Wolsztyn

Wolsztyn – 24.02, 23.03, 16.04, 30.04

Nowa Obra, Świętno, Rudno, Wilcze, Tłoki, Błocko, Gościeszyn, Powodowo, Zdrogowo, Niałek Wielki, Obra – 18.02, 17.03, 2.04, 17.04

Kębłowo, Stradyń, Wroniawy, Borki, Adamowo, Stary Widzim, Nowy Widzim, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa – 19.02, 18.03, 3.04, 23.04

Barłożnia Wolsztyńska, Barłożnia Gościeszyńska, Wola Dąbrowiecka, Nowy Młyn, Ruchocki Młyn, Karpicko, Nowe Tłoki, Chorzemin – 20.02, 19.03, 9.04, 27.04

 

ZASADY SEGREGACJI 2020

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE DO POJEMNIKÓW / WORKÓW KOLORU ŻÓŁTEGO
Wrzucamy:
- opakowania wielomateriałowe;
- opakowania po płynach PET;
- opakowania foliowe, reklamówki, worki foliowe;
- puszki po napojach, sokach, inne drobne przedmioty z metalu;
- opakowania wykonane z połączeń tworzyw z innymi materiałami; np: kartoniki po żywności płynnej itp.;
- pojemniki po produktach mlecznych;
- naczynia jednorazowego użytku;
- art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych;
- plastikowe zabawki.
Nie wrzucamy:
- puszek po farbach i lakierach;
- pojemników po aerozolach i olejach;
- styropianu;
- folii po materiałach budowlanych i po produkcji grzybów;
- artykułów sanitarnych;
- odzieży;
- resztek jedzenia, butelek i pojemników z zawartością;
- sprzętu AGD.
NIE WYMAGAMY MYCIA ODPADÓW

 

SZKŁO KOLOROWE DO POJEMNIKÓW KOLORU ZIELONEGO
Wrzucamy:
- kolorowe opakowania szklane (butelki, słoje po napojach i kosmetykach) bez zawartości.
Nie wrzucamy:
- żarówek, szkła okiennego i zbrojonego, witraży, luster, zniczy z resztkami wypełniaczy;
- porcelany i wyrobów ceramicznych, szyb samochodowych, naczyń żaroodpornych, ekranów i lamp.

 

SZKŁO BEZBARWNE DO POJEMNIKÓW KOLORU BIAŁEGO
Wrzucamy:
- bezbarwne opakowania szklane takie jak: butelki, słoiki po napojach i żywności bez zawartości;
- bezbarwne opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
- żarówek, szkła okiennego i zbrojonego, witraży, luster, zniczy z resztkami wypełniaczy;
- porcelany i wyrobów ceramicznych; szyb samochodowych, naczyń żaroodpornych, ekranów i lamp.

 

PAPIER DO POJEMNIKÓW / WORKÓW KOLORU NIEBIESKIEGO
Wrzucamy:
- gazety, książki, zeszyty;
- katalogi, prospekty, foldery;
- torby i worki papierowe;
- tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych surowców.
OPAKOWANIA KARTONOWE PROSIMY ZWINĄĆ PRZED WŁOŻENIEM DO POJEMNIKA
Nie wrzucamy:
- papieru i tektury pokrytych folią metalową lub z tworzyw sztucznych ( opakowań po napojach, środkach spożywczych);
- kalki, zabrudzonego i tłustego papieru, pergaminu;
- fotografii, tapet, worków po materiałach budowlanych;
- artykułów sanitarnych.

 

BIOODPADY DO POJEMNIKÓW KOLORU BRĄZOWEGO
Wrzucamy:
- odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych (resztki jedzenia, skorupki jaj, fusy kawy, herbaty, odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki itp.)
Nie wrzucamy:
- produktów odzwierzęcych (resztek mięsa, kości, tłuszczu), oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z pieca węglowego, leków, ziemi i kamieni.

 

Pozostałe odpady powinny trafić do pojemnika na odpady niesegregowane - jeżeli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

 

UWAGA:
Zużytą odzież wrzucamy do specjalnych pojemników zlokalizowanych w gniazdach recyklingowych i przeznaczonych tylko i wyłącznie do odzieży lub oddajemy organizacjom społecznym, które wspierają potrzebujących, w terminach określonych w ich ogłoszeniach o zbiórce. Przeterminowane leki wrzucamy do pojemników zlokalizowanych w aptekach i punktach aptecznych.
Zużyte baterie możemy wrzucić do pojemników zlokalizowanych w sklepach, szkołach, urzędach gmin i wybranych instytucjach.

Gruzu jako odpadu powstającego w wyniku prac remontowych nie można wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady - należny przekazać go odpowiednim podmiotom, które zajmują się jego utylizacją, bądź przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, zlokalizowanej na terenie gminy.

 

Informacja: Związek Międzygminny „Obra”

 

Urząd Miejski w Wolsztynie
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 26
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"