wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  16 Września 2019
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2018-11-23
 Nie wolno spalać odpadów zielonych na posesjach

W związku z wieloma pytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi możliwości spalania odpadów zielonych, Urząd Miejski w Wolsztynie, Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska zwrócił się do Związku Międzygminnego „Obra”, jako organu odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami na terenie gminy Wolsztyn, z prośbą o ustosunkowanie się do w/w problemu, w kontekście zapisów w rozdziale 2 § 4 pkt 2 lit. e i § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XVI/57/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Obra” w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – uczestników Związku Międzygminnego „Obra”.


Poniżej zamieszczamy skan odpowiedzi uzyskanej od Prezesa Związku Międzygminnego „Obra”, Pana Krzysztofa Piaska:

Pobierz pismo [PDF]

 

Z ustawy o odpadach wynika, że posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami. Nie przestrzeganie zakazu spalania odpadów zielonych podlega karze aresztu lub grzywny. Uprawnionymi do dokonywania kontroli w tym zakresie są: Straż Miejska i Policja.


Straż Miejska (tel. 68 347 45 60 lub 602-754-271 - od poniedziałku do piątku – w godz.: 7:00- 22:00)

Policja (tel. 68-347-52-00 lub 68 -347-52-11).


Wszelkie zapytania w kwestii zagospodarowania odpadów zielonych prosimy kierować do Związku Międzygminnego Obra:
nr telefonu: 68 347 42 70, 722 363 664, adres e-mail: zmobra@wolsztyn.pl.


Regulaminy utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie gminy Wolsztyn, dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.wolsztyn.pl, w zakładce: Ochrona Środowiska - Gospodarka odpadami, a regulamin w zakresie gospodarki odpadami – także na stronie Związku Międzygminnego Obra - www.zmobra.pl w zakładce: regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gmin-uczestników Związku Międzygminnego "Obra".


Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-09-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-08-29 | Ostrzeżenie meteorologiczne - upał
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-08-29 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-08-28 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-08-27 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz Quest
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2019-09-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-09-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-09-15
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-09-15
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-09-15
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
Osób online: 12
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2019
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"