wpisz słowo:   
 Sobota,  24 Października 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2017-08-24
 Budżet obywatelski gminy Wolsztyn na 2018 rok

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od mieszkańców gminy Wolsztyn postanowiono podjąć działania mające na celu przygotowanie procedur i zasad realizacji tzw. budżetu obywatelskiego.W dniu 29 marca 2017 r. na sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na rok 2018. Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 300 000,00 zł na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań inwestycyjnych, należących do katalogu zadań własnych gminy Wolsztyn.

Wobec powyższego zapraszamy mieszkańców gminy Wolsztyn do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu budżetu obywatelskiego.

 

Postępowanie będzie dwuetapowe.

 

I Etap

I etap polega na złożeniu przez uprawnionych mieszkańców gminy Wolsztyn propozycji inwestycji, które powinny doczekać się realizacji w 2018 r. Można tego dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zadania do budżetu obywatelskiego udostępnionego na stronie internetowej gminy Wolsztyn: www.wolsztyn.pl,
a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

Prawo do zgłoszenia zadania inwestycyjnego mają mieszkańcy gminy Wolsztyn wpisani do rejestru wyborców gminy Wolsztyn.

 

Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł i każdy uprawniony mieszkaniec może złożyć jedną propozycję zadania inwestycyjnego.

 

Formularze z propozycjami zadań, zgodnie harmonogramem konsultacji można składać
od 1 czerwca do 5 września 2017 r.

 

Po tym czasie specjalnie powołana komisja będzie weryfikować wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym.

 

Ostateczna lista propozycji zadań podlegających głosowaniu oraz lista nieuwzględnionych propozycji zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy Wolsztyn
do
1 października 2017 r.

 

 

II Etap

W dniach od 2 października do 20 października 2017 r. ponownie głos zabiorą mieszkańcy gminy Wolsztyn, którzy będą mogli oddać swój głos na jedno zadanie z listy przedstawionych zadań  inwestycyjnych. Głosowanie odbywać się będzie na kartach do głosowania w konsultacjach do budżetu obywatelskiego, które zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy Wolsztyn: www.wolsztyn.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

 

Po przeprowadzonych konsultacjach, w terminie do 15 listopada 2017 roku, Burmistrz Wolsztyna przedstawi Radzie Miejskiej w Wolsztynie protokół z przeprowadzonych konsultacji. Ponadto, informacja dotycząca wyboru zadań zamieszczona zostanie na stronie internetowej gminy Wolsztyn: www.wolsztyn.pl

 

 

Szczegółowych informacji na temat konsultacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie: Emilia Piątyszek, Robert Papierowski, tel. 68 3474535.

 

Podstawa Prawna:

 - Uchwała nr XXXII/355/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Wolsztyn na 2018 rok.

 

 

Pliki do pobrania:
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 42
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"