wpisz słowo:   
 Czwartek,  30 Listopada 2023
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2014-12-29
 IV Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie

IV Sesja  Rady  Miejskiej  W  Wolsztynie


Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na 2014 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2014 – 2025.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2015 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015 – 2025.
11.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2015 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie
15.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
16.Zapytania radnych.
17.Wolne wnioski i informacje.
18.Zamknięcie obrad.

 


 

 

Sesja odbyła się 29 grudnia 2014 roku, o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, ul. Rynek 1, sala nr 48, II piętro.


W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.Galeria zdjęć

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie


Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-07-05 | 🌩 Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-04-25 | UWAGA PRZYMROZEK
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-03-25 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-02-17 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-02-03 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2023-12-06
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-10-24
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-10-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-09-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-08-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-08-13
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-07-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00 - 14:30
środa 9:00 - 15:30
piątek 9:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 43
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"