Zapraszamy do Biblioteki po generalnym remoncie

Otwarcie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. St. Platera odbyło się 6 grudnia br. o godzinie 10.00. Tego dnia biblioteka będzie czynna do godziny 18.00. Zapraszamy do odwiedzin wolsztyńskiej książnicy po (...)

Godziny pracy Urzędu Miejskiego

Uprzejmie informujemy o zmianach godzin pracy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w dniach 24 i 31 grudnia 2018 roku. W tych dniach Urząd Miejski będzie czynny od 7:00 do 12:00. Kasa Urzędu w dniu 24 grudnia 2018 r. czynna (...)

Już jest - choinka na Wolsztyńskim Rynku

W środę 28 listopada 2018 r. na Wolsztyńskim Rynku została ustawiona ponad 16 metrowa choinka (świerk polspolity). W załączeniu przedstawiamy Państwu fotorelację z trudnego transportu choinki z nadleśnictwa w miejscowo (...)

Zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie

Zakończono prace budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych na obiektach Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Wolsztynie. W ramach inwestycji wykonano także dociep (...)

Utwardzenie terenu przed remizą OSP w Kębłowie

W ramach inwestycji utwardzono plac przed remizą OSP w Kębłowie o nawierzchni z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa łamanego, na powierzchni 727 m2; ustawiono oporniki betonowe na dł. 108 m na ławie betonowej z (...)

Spotkanie Burmistrza z przedsiębiorcami

W piątek 23 listopada 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się spotkanie Burmistrza Wolsztyna z przedsiębiorcami z terenu gminy Wolsztyn. W ramach spotkania omówiono politykę podatkową (...)

Kolejne spotkanie – Modernizacja linii kolejowej Drzymałowo – Wolsztyn

We wtorek 20 listopada 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami firmy IDOM  Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. celem omówienia d (...)

Zakończono modernizację sali wiejskiej w Nowej Dąbrowie

Etap pierwszy – modernizacja dachu, który obejmował demontaż części pokrycia dachowego wzdłuż skrajni dachu budynku niższego i części wyższej, demontaż pokrycia dachu na budynku OSP, wymurowanie ścian (...)

Zakończono budowę drogi w m. Nowa Dąbrowa (PODLAS)

W ramach realizacji inwestycji wykonano: Nawierzchnię drogi o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego, na podbudowie z tłucznia kamiennego na warstwie z gruntu stabilizowanego ce (...)

Rusza rozbudowa MOSIR-U

W dniu 13 listopada 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Wolsztyna - Wojciechem Lisem reprezentującym Gminę Wolsztyn a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Arkadiusz Kałdoński na nadbudowę, pr (...)

Nie wolno spalać odpadów zielonych na posesjach

W związku z wieloma pytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi możliwości spalania odpadów zielonych, Urząd Miejski w Wolsztynie, Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska zwrócił się do Związku M (...)

Zbliża się sezon grzewczy

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, zwracamy się z apelem i prośbą o nie palenie odpadów komunalnych w domowych kotłach. Prosimy również o zwrócenie uwagi na prawidłowe spalanie właściw (...)

Ulica Świerkowa w Karpicku po odbiorze technicznym

W ramach realizacji inwestycji wykonano: drogę wewnętrzną o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego na gruncie stabilizowanym cementem. Droga o szerokości 5,0 (...)

Ogród społeczny - Cztery pory roku

Trwają prace kończące I etap realizacji zadania pod nazwą Ogród społeczny „Cztery pory roku” w Obrze. Drugi etap zadania przewidziano do realizacji w 2019 roku (zadanie zostało sklasyfikowane na trze (...)

Nowe przedszkole w Obrze

Trwają czynności odbiorowe  nowo wybudowanego przedszkola w Obrze. Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego budynku przedszkola, je (...)

Inwestycje w trakcie realizacji

Trwa procedura wyboru wykonawcy nadbudowę, rozbudowę oraz przebudowę miejskiego ośrodka sportu i rekreacji w Wolsztynie. Zakresem inwestycji objęto rozbudowę skrzydła mieszczącego pomieszczenie siłowni sportowej, przeb (...)

Prawie 4,2 mln dotacji na wolsztyński dworzec kolejowy!

Z radością przekazujemy Państwu informację o kolejnej dotacji przyznanej gminie Wolsztyn. Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego została zatwierdzona lista projektów do dofinansowa (...)

Raport Gminy Wolsztyn 2014-2018

Przedstawiam raport o stanie gminy Wolsztyn. Są w nim zawarte informacje o gminie Wolsztyn w okresie 2014 - 2018. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, jednostek organizacyjnych gminy i instyt (...)

2,5 mln dotacji na rozbudowę i przebudowę MOSiR w Wolsztynie

W dniu wczorajszym, zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zaopiniował pozytywnie wniosek złożony na początku tego roku przez gminę (...)

Nowe tereny pod inwestycje w Gminie Wolsztyn

Głównym celem realizowanych przez gminę działań jest wzmocnienie i ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Jednym z obszarów wspierania przez nasz samorz (...)

« »