Program Czyste Powietrze

Uprzejmie informujemy, że w ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych (...)

Numery wewnętrze Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Dzwoniąc pod numer telefonu Biura Obsługi Klienta 68 347 45 00 numerem wewnętrznym są trzy ostatnie cyfry z poniższego wykazu.

(...)

Dworzec kolejowy - wniosek pozytywnie oceniony

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poświęconej Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014 – 2020 opublikowano komunikat o (...)

Nowe kąpielisko - badania jeziora

Pod koniec sierpnia br. pracownicy Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęli badania wody i osadów Jeziora Wolsztyńskiego (...)

Biblioteka Publiczna w nowej szacie

Zakończono prace budowlane polegające na dociepleniu budynku biblioteki, wykonaniu opierzenia, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano nową konstrukcje dachową wraz z pokryciem. Obecnie trwają p (...)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie

Dnia 30 sierpnia 2018 roku Gmina Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, podpisała umowę z Firmą Ogólnobudowlaną DAW-BUD, na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja bu (...)

Ogłoszono przetarg na rozbudowę MOSIR-u

Ogłoszono przetarg na nadbudowę, rozbudowę oraz przebudowę miejskiego ośrodka sportu i rekreacji w Wolsztynie. Zakresem inwestycji objęto rozbudowę skrzydła mieszczącego pomieszczenie siłowni sportowej (...)

Ogłoszono przetargi na budowę ścieżek rowerowych

Ogłoszono przetargi na budowę ścieżek rowerowych: Karpicko - Barłożnia Wolsztyńska oraz Stary Widzim – Wroniawy (II etap). Inwestycje te będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (...)

Mamy pozwolenie na budowę dworca

Uprzejmie informujemy, iż zakończyło się postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę zintegrowanego centrum komunikacyjnego z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Wolsztynie wraz z infrastrukturą towa (...)

Budowa przedszkola w Obrze

W istniejącym budynku przedszkola zlokalizowano kuchnię wraz z zapleczem kuchennym przeznaczoną do pełnej obróbki żywności, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie dla personelu, pomieszczenia biurowe, kotłownię (...)

Ruszyły inwestycje drogowe

W ramach budowy i przebudowy chodników i dróg gminnych rozpoczęto realizację zadań: Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Karpicku, Budowa ulicy Świerkowej w Karpicku, Budowa drogi gminnej w m. Nowa Dąbr (...)

Dotacja na budowę i działalność domu dziennego pobytu

W związku z zakończoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oceną wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna objętego Wielkopolskim Reg (...)

Trwa budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie

Mimo okresu wakacyjnego trwają różne prace przy obiektach oświatowych na terenie gminy Wolsztyn. Jednym z nich jest budowa nowego placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie. Obecnie na ukończeniu są prace zi (...)

Ścieżka rowerowa Stary Widzim - Kębłowo

W dniu 20 lipca 2018 r. odbywają się odbiory techniczne ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim - Kębłowo - wybudowanej w pasie drogi powatowej nr 3813P, szerokość 2,5m, nawierzchnia z betonu asfaltowego i kostki bru (...)

Budżet obywatelski gminy Wolsztyn na 2019 rok

Burmistrz Wolsztyna informuje, iż w dniu 16 lipca br. rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wolsztyn. Mieszkańcy gminy Wolsztyn już po raz drugi będą mogli zadecydować na co rozdysponować część wydatkó (...)

Umowa na budowę drogi w Nowej Dąbrowie – PODLAS podpisana

Dnia 29 czerwca 2018 roku Gmina Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wolsztyn Anny Prządka, podpisała umowę z konsorcjum w składzie: Lider  INFRAKO (...)

Budowa ścieżki rowerowej Karpicko - Barłożnia Wolsztyńska jeszcze w tym roku

Dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Wolsztyn z Województwem Wielkopolskim oraz Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jeszcze w tym roku będzie realizowana inwestycja pol (...)

Ścieżka rowerowowa Obra - Świętno

W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni o szer. 2m z kruszywa łamanego grub. 15 cm powierzchniowo utrwalona podwójnym spryskiem bitumicznym z grysem granitowym, na warstwie odsączającej z piasku (...)

Nowe tereny pod inwestycje w Gminie Wolsztyn

Głównym celem realizowanych przez gminę działań jest wzmocnienie i ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Jednym z obszarów wspierania przez nasz samorz (...)

« »