Ścieżka rowerowowa Obra - Świętno

W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni o szer. 2m z kruszywa łamanego grub. 15 cm powierzchniowo utrwalona podwójnym spryskiem bitumicznym z grysem granitowym, na warstwie odsączającej z piasku (...)

Zakończono budowę nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolsztyn w ramach operacji „Gospodarka wodno - ściekowa w gminie Wolsztyn, poza terenem aglomeracji Wolsztyn – Siedlec.

(...)

Umowa podpisana – rusza budowa ulicy Świerkowej w Karpicku

Dnia 5 czerwca 2018 roku Gmina Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wolsztyn Anny Prządka, podpisała umowę z Firmą Handlowo-Usługową Profit-Bud Janik Ma (...)

Przebudowa oraz rozbudowa przedszkola w m. Obra wraz z niezbędną infrastrukturą

W istniejącym budynku przedszkola zlokalizowano kuchnię wraz z zapleczem kuchennym przeznaczoną do pełnej obróbki żywności, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie dla personelu, pomieszczenia biurowe, kotłownię (...)

Budowa remizy dla OSP Świętno

W ramach inwestycji wykonano budynek remizy OSP Świętno w konstrukcji murowanej, tradycyjnej, strop z płyt sprężonych oraz dach w konstrukcji drewnianej krytej blachodachówką.

(...)

Zagłosuj na Podwórko Nivea w Tłokach

Szkoła Filialna w Tłokach  szkoła przystąpiła do konkursu PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA. Aby uzyskać to podwórko, zgłoszona przez nas lokalizacja musi znaleźć się w gronie 15 najlepszych lokalizacji (...)

Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie

W ramach inwestycji wykonano m.in. zespół boisk (boisko piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne) o nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej, wyposażony w bramki do piłki nożnej i piłkochwyty na boisku do piłki (...)

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborc&oac (...)

Płatności kartą i telefonem w Urzędzie Miasta

Urząd Miejski w Wolsztynie informuje, że w kasie Urzędu uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej.< (...)

Nowe tereny pod inwestycje w Gminie Wolsztyn

Głównym celem realizowanych przez gminę działań jest wzmocnienie i ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Jednym z obszarów wspierania przez nasz samorz (...)

« »