wpisz słowo:   
 Sobota,  24 Lutego 2018
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum


Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna jest realizowana permanentnie. W ostatnich latach z działań długofalowych należy wymienić m.in.:

1. Współpracę z lokalną prasą, także z mutacjami prasy ogólnopolskiej w zakresie informowania mieszkańców  gminy o zamierzeniach w zakresie ochrony środowiska, tłumaczących zasadność postępowania, np. w sprawie referendum o samoopodatkowaniu się mieszkańców na rzecz gospodarki odpadami, przeprowadzenia programu pilotażowego segregacji odpadów "u źródła" , zasadności realizacji programu gospodarki ściekowej i ochrony zasobów przyrodniczych gminy,  itp.
2. Stałe i okresowe umieszczanie artykułów prasowych w Głosie Wolsztyńskim z cyklu "SOS dla środowiska"
3. Konkursy plastyczne i wiedzy o środowisku prowadzone przez gminę w ramach obchodów Dni Ziemi, podczas akcji "Sprzątamy Świat - Polska". Ścisła współpraca ze Szkołą Podstawową nr 5 o profilu ekologicznym oraz pomoc w organizacji ponadregionalnych spotkań organizowanych przez Szkołę Specjalną Nr 4 w Wolsztynie.
4. Współpraca z miejscowym Nadleśnictwem w utrzymaniu ścieżki dydaktycznej i organizacji konkursu "Wiosna bez płomieni".
5. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i średnie oraz tzw. zielone szkoły.
6. Urządzanie wycieczek edukacyjnych po cennych przyrodniczo terenach np. wokół jezior i miejsc gromadzenia się ptaków.
7. Stymulowanie proekologicznych działań w środowiskach łowieckich np. odtwarzanie remiz śródpolnych, ochrona pogłowia kuropatw, zajęcy itp.
8. Archiwizacja materiałów dotyczących różnych dziedzin działalności gminy dla dzieci, młodzieży szkół średnich i studentów.
9. Finansowanie programów edukacyjnych w miejscowej telewizji kablowej.
10. Dofinansowanie książek o ochronie przyrody np. "Przyroda Województwa Zielonogórskiego", wydanie książki o tematyce przyrodniczej z elementami ochrony środowiska pt. "Przyroda Ziemi Wolsztyńskiej" oraz przygotowanie książki "Podstawowe elementy ochrony środowiska dla najmłodszych".

Książka pt. "Przyroda ziemi wolsztyńskiej"  została napisana w celu zwrócenia uwagi na cenne wartości  przyrody gminy Wolsztyn. Wiedza ta, szczególnie w środowiskach wiejskich, czyli tam, gdzie obcuje się z  przyrodą na co dzień,  jest naszym zdaniem niezbędna do wykształcenia prawidłowych,  proekologicznych zachowań.

Książka  inwentaryzuje stan aktualny przyrody nieożywionej i ożywionej gminy Wolsztyn i zawiera opis:

  • budowy geologicznej i ukształtowania terenu,
  • warunków klimatycznych,
  • wód powierzchniowych i podziemnych,
  • gleb,
  • szaty roślinnej,
  • świata zwierzęcego,
  • zasobów krajobrazowych gminy,
  • zmian w składzie flory i fauny, które zaszły w ostatnich 50 latach.


Ponadto wylicza i opisuje  zagrożenia dla walorów przyrodniczych naszej gminy wpływ działalności człowieka  na środowisko oraz sposoby zapobiegania degradacji lokalnego  środowiska przyrodniczego. Zawiera ponad pięćdziesiąt kolorowych zdjęć ilustrujących walory naszej przyrody oraz kilka mapek lokalizujących obiekty cenne przyrodniczo, strefy chronionego krajobrazu, strefę ochrony ujęcia wód rzeki Obrzycy, obszary lasów chronionych itp.

POPRZEZ  UPOWSZECHNIENIE  KSIĄŻKI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW  NASZEJ  GMINY, ZAMIERZAMY  OSIĄGNĄĆ:
PODWYŻSZENIE , SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WSI, ŚWIADOMOŚCI  WYSOKIEJ  WARTOŚCI OTACZAJĄCEJ ICH PRZYRODY (NAJCENNIEJSZE PRZYRODNICZO ZASOBY GMINY ZLOKALIZOWANE SĄ NA TERENACH WIEJSKICH),
POGŁĘBIENIE  WIEDZY  O  ZWIĄZKACH  MIĘDZY  CZŁOWIEKIEM A ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM,
ZWRÓCENIE  UWAGI  NA  RACJONALNE  STOSOWANIE  PESTYCYDÓW I  NAWOZÓW  MINERALNYCH,
ZWRÓCENIE  UWAGI  NA  NIEPOWTARZALNOŚĆ  ELEMENTÓW ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE  NA  RZECZ  OCHRONY  PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ (KOPALIN, WÓD PODZIEMNYCH, GLEBY), NP. OCHRONĘ GLEB PRZED EROZJĄ,Nadchodzące wydarzenia
29.04
2018
Rozpoczęcie Sezonu
25.04
2018
GRUPA MOCARTA
21.04
2018
Marek Piekarczyk
07.04
2018
Marsz Katyński
07.04
2018
Spektakl Dwie Morgi
25.03
2018
Kurs Pierwszej Pomocy
24.03
2018
Teatr KARAWANA
21.03
2018
ANDROPAUZA 3
17.03
2018
Koncert Janusza Radka
08.03
2018
WIESŁAW PRZĄDKA
08.03
2018
Koncert na Dzień Kobiet
07.03
2018
Książka Angole
07.03
2018
Mniejsza epopeja
07.03
2018
Dofinansowanie kształcenia
06.03
2018
Potańcz z Nami
05.03
2018
Bezpłatne szkolenie
04.03
2018
Bieg Wilczym Tropem
02.03
2018
Wystawa fotograficzna
01.03
2018
Żołnierze Wyklęci
28.02
2018
Rozwijaj swoją firmę
28.02
2018
Spotkanie z ks. Marcinem Budzińskim
czytaj więcej...

Ważne informacje
15.11
2018
HPV
27.02
2018
Bezpłatna mammografia
czytaj więcej...

Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Łódź Turystyczna
Sport
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Imprezy cykliczne
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Informator SMS
Galeria zdjęć
Stacja meteo
Pobierz Quest
Kamery online
Komunikacja
Geo-System
Zasłużony / HonorowyURZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
Osób online: 26
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2018
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"