wpisz słowo:   
 Czwartek,  9 Grudnia 2021
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2021-10-20
 Granty PPGR - cyfrowe wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Wolsztyna zamierza aplikować o środki w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.
W ramach konkursu gmina ubiegać się może o środki na zakup:
    • nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną,
    • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego,
    • usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Do udziału w konkursie Granty PPGR” i otrzymania sprzętu komputerowego uprawnione są dzieci i młodzież,  spełniający następujące warunki:
    • osoba uczy się w jednej ze szkół podstawowych lub średnich,
    • osoba zamieszkuje w gminie Wolsztyn,
    • osoba jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie /opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
    • osoba nie otrzymała na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy, chyba że przekazany sprzęt komputerowy został zwrócony i nie pozostaje w dyspozycji dziecka.
W związku z tym rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie mogą składać w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie stosowne wnioski wraz z załącznikami. Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta do dnia 29 października 2021 roku do godz. 14.00.

Stosowne druki wniosków i załączników są do pobrania na stronie internetowej www.wolsztyn.pl (w artykule GRANTY PPGR w dziale Aktualności) lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach konkursu, gdyż jest ono uzależnione od wysokości grantu pozyskanego przez Gminę Wolsztyn.


Do pobrania:
    1) Wniosek.
    2) Oświadczenie dla rodzica.
    3) Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność.
    4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
    5) Oświadczenie dot. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie.
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-05 | Ostrzeżenie meteorologiczne - uwaga ślisko!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-11-04 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-08-17 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silne porywy wiatru.
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2021-11-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-09
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-03
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 21
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2021
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"