wpisz słowo:   
 Czwartek,  9 Grudnia 2021
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2021-10-19
 XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wolsztynie

W niedzielę 17 października 2021 roku w Restauracji „KAUKASKA” odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko–Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wolsztynie. Obrady otworzył Prezes Zarządu Oddziału druh Henryk Żok, który na wstępie powitał zaproszonych gości i uczestników  Zjazdu Oddziału. W dalszej części uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków z terenu miasta i gminy Wolsztyn, a trzyosobowa delegacja  udała się pod pomnik „Ku czci zmarłych strażaków powiatu Wolsztyńskiego”,  gdzie złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz.
W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Prezes złożył na ręce wszystkich strażaków podziękowania za społeczną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i życzenia wszelkiej pomyślności na następne lata.
Dalszą część Zjazdu poprowadził druh Michał Nowak – Delegat na XII Zjazd Oddziału.
W dalszej części Zjazdu Prezes ustępującego Zarządu Oddziału druh Henryk Żok złożył sprawozdanie z działalności  za minioną kadencję 2016-2021.
Skierował również podziękowania do obecnych za Zjeździe samorządowców - Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, Zastępcy Burmistrza Wolsztyna Tomasza Spiralskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolsztynie Jarosława Adamczaka. Podziękowania dotyczyły przed wszystkim wsparcia finansowego jakie samorząd Gminy Wolsztyn udziela jednostkom OSP. Mowa tu przede wszystkim o zakupach wozów bojowych oraz budowie remizy w Świętnie.

Na spotkaniu Burmistrz przekazał 15.000 zł na działalność Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wolsztynie.

Podczas spotkania złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał Dariusz Antkowiak z OSP Wolsztyn.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  i postawieniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi odbyło się głosowanie, w którym ustępujący Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.
 
Na Zjeździe ukonstytuował się nowo wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna w składzie:

    1. Prezes                 -  Henryk Żok              (OSP Wolsztyn)
    2. Wiceprezes                 - Michał Nowak           (OSP Kębłowo)
    3. Wiceprezes                 - Szymon Tomys         (OSP Obra)
    4. Wiceprezes                 - Waldemar Wielgosz   (OSP Świętno)
    5. Sekretarz                 - Lidia Kaczmarek         (OSP Kębłowo)
    6. Skarbnik                  - Dariusz Antkowiak      (OSP Wolsztyn)
    7. Członek prezydium      - Przemysław Mielcarek  (OSP Wroniawy)
    8. Członek prezydium      - Tomasz Maszner           (OSP Tłoki)
    9. Członek  prezydium     - Sławomir Piotrowski       (OSP Świętno)
    10. Członek  prezydium      - Rafał Smerdka          (OSP Obra)
    11. Członek zarządu          - Adam Lisowski            (OSP Wroniawy)
    12. Członek zarządu          - Radosław Olszewski    (OSP Tłoki)
    13.  Członek zarządu         - Mirosław Kocur             (OSP Nowy Widzim)
    14.  Członek zarządu         - Adam Czepczyński        (OSP Stary Widzim)
    15.  Członek zarządu    - Marcin Klita                    (OSP Nowa Dąbrowa)
    16.  Członek zarządu          - Sławomir Krawczyk        (OSP Chorzemin)
    17.  Członek zarządu     - Waldemar Wielgosz        (przedstawiciel KP PSP w  Wolsztynie)

 Komisja Rewizyjna
1. Przewodniczący                  -  Andrzej Rogozinski          - OSP Kębłowo
2. Wiceprzewodniczący        - Przemysław Schönfeld     - OSP Wroniawy
3. Wiceprzewodniczący                - Leszek Patalas                - OSP Tłoki
4. Sekretarz                - Paweł Trawiński               - OSP Obra
5. Członek                - Tomasz Drajerski             - OSP Świętno

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP zgodnie z uchwałą Nr 1/ 2021 z dnia 20 lipca 2021 roku Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie wybrał następujących przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.

                 
1.  Henryk Żok
2. Michał Nowak
3. Waldemar Wielgosz
4. Szymon Tomys
5. Przemysław Mielcarek

Następnie dokonano wybrano 5 delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego, który odbędzie się 12 grudnia 2021 roku.

1. Marcin Ratajczak – OSP Świętno
2. Paweł Trawiński – OSP Obra
3. Artur Ratajski – OSP Wroniawy
4. Wiktoria Weiss – OSP Stary Widzim
5. Ireneusz Janik – OSP Nowa Dąbrowa

Po złożonych  podziękowaniach, gratulacjach i życzeniach przez zaproszonych gości dla nowo wybranego Zarządu Oddziału Miejsko–Gminnego Prezes Zarządu Oddziału druh Henryk Żok podziękował za wybór i sprawny przebieg obrad,  po czym dokonał zamknięcia Zjazdu.

 

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-05 | Ostrzeżenie meteorologiczne - uwaga ślisko!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-11-04 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-08-17 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silne porywy wiatru.
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2021-11-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-09
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-03
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 29
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2021
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"