wpisz słowo:   
 Sobota,  15 Grudnia 2018
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
ArchiwumAktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2018-02-21
 Ogrzewaj swój dom bezpiecznie !

Podstawowe  zasady  bezpiecznego  eksploatowania  instalacji  i  urządzeń  w  celu  uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchem gazu i pożarem.


Ważne informacje

• Co najmniej raz w roku właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
• Na początku sezonu grzewczego należy sprawdzić stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych.
• Nie wolno ograniczać dopływu świeżego powietrza, zwłaszcza do kotłowni, łazienek, kuchni  i  innych  pomieszczeń,  w  których  znajdują  się  urządzenia  opalane  paliwem gazowym, aby możliwe było pełne, a tym samym bezpieczne spalanie.
• Jeśli w pomieszczeniu są szczelne okna, to dla bezpiecznego spalania należy zapewnić stały  dopływ  świeżego  powietrza  poprzez  urządzenia  napowietrzające  zainstalowane w tych oknach lub przez rozszczelnienie skrzydła okiennego.
• W ramach obowiązkowej kontroli okresowej, oprócz dokonania przeglądu stanu technicznego     instalacji     gazowych,     należy     sprawdzić     drożność     przewodówwentylacyjnych    oraz    odprowadzających    spaliny.    Nie    należy    zaklejać    otworów wentylacyjnych  i  napływowych  powietrza,  kratek  wentylacyjnych,  a  także  otworów w dolnej części drzwi do łazienek.
• Niesprawne  i  nieprawidłowo   działające  urządzenia  gazowe  i   elektryczne  należy wymienić.   Wymiana   bądź   naprawa   urządzeń   gazowych   może   być   dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
• Nie    wolno    dopuszczać    do    nadmiernego    obciążania    instalacji    elektrycznej    przez włączenie do jednego gniazda wtykowego kilku odbiorników dużej mocy.
• Korzystając z urządzeń mających nieosłonięte spirale grzewcze, trzeba zwracać uwagę na to, by stały w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów i elementów mieszkania. Zawsze trzeba stosować się do instrukcji producenta urządzeń w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.
• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszybciej zwrócić się do właściciela lub zarządcy budynku.

Uwaga


Tlenek węgla (czad) to "cichy zabójca". Śmiertelnie trujący gaz powstaje w wyniku spalania paliwa (gazowego, ciekłego lub stałego) w niewystarczającej ilości tlenu. Do całkowitego spalenia  1  m3  gazu  ziemnego  konieczne  jest  aż  10  m3  powietrza.  Brak  wystarczającego dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo gazowe, ciekłe lub stałe poważnie zagraża tzw. niepełnym spalaniem i powstawaniem tlenku węgla. Czad pojawia się także, kiedy przedwcześnie zostaną zamknięte drzwiczki paleniska pieca czy kuchni opalanej paliwem stałym, a również gdy palniki urządzenia gazowego są zanieczyszczone lub źle wyregulowane. Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu, ani smaku  i  ma  gęstość  zbliżoną  do  powietrza,  dzięki  czemu  z  łatwością  rozprzestrzenia  się w mieszkaniach. Czad dostaje się do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe, blokuje
 
dostęp tlenu do organizmu, upośledzając organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie. Zaczadzenie często kończy się śmiercią! Brak szczelności i sprawności instalacji gazowej oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń mogą być także przyczyną wybuchu gazu, a w konsekwencji zniszczenia budynku i zagrożenia zdrowia  oraz  życia  ludzi.  Ulatniający  się  gaz  tworzy  z  powietrzem  mieszaninę  silnie wybuchową już przy niewielkim, kilku-kilkunastoprocentowym, stężeniu w powietrzu. Poziom bezpieczeństwa można wydatnie podnieść, stosując urządzenia (detektory) wykrywające obecność w powietrzu zarówno tlenku węgla, gazu ziemnego, jak i gazów płynnych. Należy przy tym pamiętać, że gaz płynny w odróżnieniu od ziemnego jest cięższy od powietrza. Jeśli się ulatnia, nie jest odprowadzany przez wentylację umieszczoną pod stropem pomieszczenia. Dlatego  szczególnie  w  przypadku  korzystania  z  gazu  płynnego  zaleca  się  stosowanie detektorów (wykrywaczy) gazu. Zwłaszcza, że są to urządzenia stosunkowo tanie, dostępne w sklepach z osprzętem gazowym.


Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych

• Butle  z  gazem  płynnym  mogą  być  instalowane  tylko  w  budynkach  niskich  tj. o wysokości do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalnych o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.
• Nie należy ogrzewać pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi.
• Zabronione jest instalowanie butli w budynkach zasilanych gazem z sieci gazowej.
• Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w której długość przewodu nieelastycznego z rury stalowej nie przekracza 2 m, po wymianie lub remoncie, a także po wymianie butli gazowej lub przewodu elastycznego, powinna być poddana kontroli szczelności pod ciśnieniem  roboczym  gazu.  Sprawdzenie  szczelności  przy  wymianie  butli  gazowej przeprowadza    przedstawiciel    dostawcy gazu    lub    użytkownik    instalacji,    zgodnie z instrukcją otrzymaną od rozprowadzającego butle.
• Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w której długość przewodu nieelastycznego przekracza 2 m powinna być po wymianie lub remoncie poddana głównej próbie szczelności, o której mowa w § 44 rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
• Przewody elastyczne służące do przyłączania urządzeń gazowych po przekroczeniu oznaczonej daty ważności należy niezwłocznie wymienić.

Informacje  na  omawiany  temat  można  też  znaleźć  w  rubrykach  "porady"  na  stronach internetowych: www.itb.pl i www.straz.gov.pl.

 


Nadchodzące wydarzenia
10.03
2019
Koncert z okazji Dnia Kobiet
13.02
2019
Zaproszenie do teatru
13.01
2019
XXII Spotkanie Chórów i Zespołów Śpiewaczych
06.01
2019
Orszak Trzech Króli
06.01
2019
Poznańskie Słowiki
05.01
2019
5 stycznia 2019
03.01
2019
Wolsztyński Słownik Powstańców Wielkopolskich
17.12
2018
Portret bez granic
15.12
2018
NorDanCup 2018
czytaj więcej...

Ważne informacje
26.12
2018
Szacowanie szkód - Rolnicy
czytaj więcej...

Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Łódź Turystyczna
Sport
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Imprezy cykliczne
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Informator SMS
Galeria zdjęć
Stacja meteo
Pobierz Quest
Kamery online
Komunikacja
Geo-System
URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
Osób online: 19
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2018
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"