wpisz słowo:   
 Sobota,  19 Stycznia 2019
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
ArchiwumAktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2018-01-31
 Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych

Informacja - postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn.

Szanowni Państwo!

Dnia 26 lutego 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Wolsztyn na rok szkolny 2018/2019. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie. Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać do niej przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.


W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Uchwałą nr XVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wolsztyn wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ustalono następujące kryteria postępowania rekrutacyjnego i odpowiadającą im liczbę punktów:
1) kontynuowanie nauki w szkole przez kandydata uczęszczającego do punktu przedszkolnego w niej zlokalizowanego – 10 pkt.;
2) spełnianie przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w szkole – w roku szkolnym, którego dotyczy nabór - 6 pkt.;
3) lokalizacja miejsca pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata w obwodzie szkoły – 3 pkt.
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej  są oświadczenia rodziców.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn na rok szkolny 2018/2019 zostały określone w  załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 28/2018 Burmistrza Wolsztyna  z dnia 30 stycznia 2018 roku.BURMISTRZ WOLSZTYNA
                                                                                        /-/  WOJCIECH LIS
Nadchodzące wydarzenia
10.03
2019
Koncert z okazji Dnia Kobiet
13.02
2019
Zaproszenie do teatru
31.01
2019
Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
27.01
2019
Koncert Kolęd
26.01
2019
KPR Wolsztyniak - SPR Gorzycie Wielkie
25.01
2019
Leśna awanturka
24.01
2019
Dyżur w Wolsztynie
23.01
2019
Dotacje na start dla osób 30+
czytaj więcej...

Ważne informacje
czytaj więcej...

Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Łódź Turystyczna
Sport
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Imprezy cykliczne
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Informator SMS
Galeria zdjęć
Stacja meteo
Pobierz Quest
Kamery online
Komunikacja
Geo-System
URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
Osób online: 13
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2019
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"