wpisz słowo:   
 Czwartek,  16 Sierpnia 2018
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum


Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2018-01-31
 Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

 

Informacja – nabór do przedszkoli


Szanowni Państwo – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym !


Dnia 26 lutego 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Wolsztyn do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na jej terenie, na rok szkolny 2018/2019. Nabór odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Podczas rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe wynikające z przepisu art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.), takie jak:
• wielodzietność rodziny kandydata;
• niepełnosprawność kandydata;
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący takie jak:
1) pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 pkt.;
2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 6 pkt.;
3) miejsce zamieszkiwania kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole pierwszego wyboru ma swoją siedzibę – 5 pkt.;
4) uzyskanie dochodu na osobę w rodzinie kandydata nieprzekraczającego 100% kwoty,       o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) – 2 pkt.,
5)  uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 3 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym;
2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru; 3) oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata;
4) oświadczenie rodziców o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata;
5) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego  w danej szkole.


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn na rok szkolny 2018/2019 zostały określone w  poniżej załączonym  załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 28/2018 Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 stycznia 2018 roku.


BURMISTRZ WOLSZTYNA
                                                                                        /-/  WOJCIECH LIS


Nadchodzące wydarzenia
27.10
2018
Koncert Wiedeński
07.10
2018
JASKINIOWCY
30.09
2018
Kabaret Jurki
26.08
2018
Dożynki 2018
24.08
2018
Wystawa Fotograficzna
22.08
2018
Spotkanie informacyjne
20.08
2018
Palcem po mapie
18.08
2018
Lato z Polskim Radiem
18.08
2018
Wyprzedaż Garażowa
18.08
2018
Promenada Kultury 2018
18.08
2018
Letnia Akademia
18.08
2018
Dni otwarte WTZ
17.08
2018
Ciężarówka Muzyki
czytaj więcej...

Ważne informacje
26.12
2018
Szacowanie szkód - Rolnicy
15.11
2018
HPV
03.09
2018
Biblioteka - czas remontu
31.08
2018
Godziny otwarcia BPiT
czytaj więcej...

Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Łódź Turystyczna
Sport
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Imprezy cykliczne
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Informator SMS
Galeria zdjęć
Stacja meteo
Pobierz Quest
Kamery online
Komunikacja
Geo-System
Zasłużony / Honorowy


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
Osób online: 23
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2018
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"