wpisz słowo:   
 Sobota,  19 Stycznia 2019
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
ArchiwumAktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2018-01-31
 XLIII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
6. Informacja z działalności Wolsztyńskiego Domu Kultury, propozycje na ferie zimowe 2018 oraz kalendarz wydarzeń kulturalnych na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2018 – 2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/481/2017 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020, znajdujących się w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolsztynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Karpicku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Chorzeminie, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 568/12.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową  w Adamowie, gm. Wolsztyn, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 528.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Chorzeminie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Gościeszynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/324/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji wraz     z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wolsztyn dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.  
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2018 roku”.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone w okresie międzysesyjnym.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad.

 
Sesja odbędzie się 31 stycznia  2018 roku, o godzinie 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie ul. Rynek 1.Galeria zdjęć

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie

Geolokalizacja

Nadchodzące wydarzenia
10.03
2019
Koncert z okazji Dnia Kobiet
13.02
2019
Zaproszenie do teatru
31.01
2019
Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
27.01
2019
Koncert Kolęd
26.01
2019
KPR Wolsztyniak - SPR Gorzycie Wielkie
25.01
2019
Leśna awanturka
24.01
2019
Dyżur w Wolsztynie
23.01
2019
Dotacje na start dla osób 30+
czytaj więcej...

Ważne informacje
czytaj więcej...

Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Łódź Turystyczna
Sport
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Imprezy cykliczne
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Informator SMS
Galeria zdjęć
Stacja meteo
Pobierz Quest
Kamery online
Komunikacja
Geo-System
URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
Osób online: 12
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2019
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"