wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  18 Czerwca 2018
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum


Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2017-08-24
 Budżet obywatelski gminy Wolsztyn na 2018 rok

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od mieszkańców gminy Wolsztyn postanowiono podjąć działania mające na celu przygotowanie procedur i zasad realizacji tzw. budżetu obywatelskiego.W dniu 29 marca 2017 r. na sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na rok 2018. Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 300 000,00 zł na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań inwestycyjnych, należących do katalogu zadań własnych gminy Wolsztyn.

Wobec powyższego zapraszamy mieszkańców gminy Wolsztyn do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu budżetu obywatelskiego.

 

Postępowanie będzie dwuetapowe.

 

I Etap

I etap polega na złożeniu przez uprawnionych mieszkańców gminy Wolsztyn propozycji inwestycji, które powinny doczekać się realizacji w 2018 r. Można tego dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zadania do budżetu obywatelskiego udostępnionego na stronie internetowej gminy Wolsztyn: www.wolsztyn.pl,
a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

Prawo do zgłoszenia zadania inwestycyjnego mają mieszkańcy gminy Wolsztyn wpisani do rejestru wyborców gminy Wolsztyn.

 

Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł i każdy uprawniony mieszkaniec może złożyć jedną propozycję zadania inwestycyjnego.

 

Formularze z propozycjami zadań, zgodnie harmonogramem konsultacji można składać
od 1 czerwca do 5 września 2017 r.

 

Po tym czasie specjalnie powołana komisja będzie weryfikować wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym.

 

Ostateczna lista propozycji zadań podlegających głosowaniu oraz lista nieuwzględnionych propozycji zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy Wolsztyn
do
1 października 2017 r.

 

 

II Etap

W dniach od 2 października do 20 października 2017 r. ponownie głos zabiorą mieszkańcy gminy Wolsztyn, którzy będą mogli oddać swój głos na jedno zadanie z listy przedstawionych zadań  inwestycyjnych. Głosowanie odbywać się będzie na kartach do głosowania w konsultacjach do budżetu obywatelskiego, które zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy Wolsztyn: www.wolsztyn.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

 

Po przeprowadzonych konsultacjach, w terminie do 15 listopada 2017 roku, Burmistrz Wolsztyna przedstawi Radzie Miejskiej w Wolsztynie protokół z przeprowadzonych konsultacji. Ponadto, informacja dotycząca wyboru zadań zamieszczona zostanie na stronie internetowej gminy Wolsztyn: www.wolsztyn.pl

 

 

Szczegółowych informacji na temat konsultacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie: Emilia Piątyszek, Robert Papierowski, tel. 68 3474535.

 

Podstawa Prawna:

 - Uchwała nr XXXII/355/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Wolsztyn na 2018 rok.

 

 

Pliki do pobrania:


Nadchodzące wydarzenia
27.10
2018
Koncert Wiedeński
30.09
2018
Kabaret Jurki
13.07
2018
Rap Festiwal
30.06
2018
Ciężarówka Muzyki
28.06
2018
Dyżur w Wolsztynie
23.06
2018
Spotkania Folklorystyczne
23.06
2018
Wystawa Prac
20.06
2018
Dla Innowacyjnych firm
czytaj więcej...

Ważne informacje
15.11
2018
HPV
czytaj więcej...

Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Łódź Turystyczna
Sport
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Imprezy cykliczne
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Informator SMS
Galeria zdjęć
Stacja meteo
Pobierz Quest
Kamery online
Komunikacja
Geo-System
Zasłużony / HonorowyURZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
Osób online: 11
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2018
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"