wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  18 Czerwca 2018
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum


Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2017-03-07
 Zmarł Kazimierz Wawrzynowicz – Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 marca 2017 roku zmarł Kazimierz Wawrzynowicz – Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej.

 

 Wawrzynowicz Kazimierz


Urodził się 8 lutego 1934 r. w Obrze. W okresie okupacji, tak jak inni chodził obowiązkowo do szkoły niemieckiej dla polskich dzieci. Po wyzwoleniu niższe klasy zaliczyły w trybie przyspieszonym, a Szkołę Podstawową w Obrze ukończył w 1949r. Uczęszczał najpierw do Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie, a później do Liceum Pedagogicznego w Sulechowie. Maturę pedagogiczną zdał z wynikiem bardzo dobrym w 1954r. Potem ukończył Studium Nauczycielskie (1961) oraz studia wyższe (1978) na kierunku : geografia. Angażował się w sporcie, szczególnie w lekkiej atletyce, reprezentując powiat sulechowski i wolsztyński. Pierwszą pracę nauczycielską wraz z najbliższym kolegą Kazimierzem Łojkiem podjął w Borui Wsi. Po zakończeniu służby wojskowej w 1956r. otrzymał etat nauczyciela geografii w Szkole Podstawowej nr 2 w Wolsztynie. Jako nauczyciel geografii stosował nowatorskie metody nauczania, jedną z nich opisywał w odczycie pedagogicznym „Jak poprzez aktualizację wiedzy na lekcjach geografii wiążę szkołę z życiem przy pomocy nowoczesnych środków informacji”. Otrzymał za ten odczyt wyróżnienie w województwie i kraju oraz na krajowym zjeździe autorów we Wrocławiu w 1966r. Odczyt ten był prezentowany na Wystawie postępu Pedagogicznego w Poznaniu. W latach 1968- 72 kierował Powiatowym Ośrodkiem Metodycznym. Był współautorem biuletynu Okręgowego Ośrodka Metodycznego „Testy w szkole - geografia”. Za nowatorskie metody nauczania i ich propagowanie w 1966r. został nagrodzony medalem Rady Postępu Pedagogicznego w Poznaniu oraz dyplomem uznania za twórcze wysiłki i osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Za całokształt pracy pedagogicznej i rozwój turystyki zastał uhonorowany: Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”. Po 32 latach pracy, przeszedł w 1984 r. na emeryturę. Będąc już na emeryturze opracował kilka tematów dotyczących historii regionu: Wiatraki i młyny wodne w naszej okolicy; Winnice okolic Wolsztyna; Osadnictwo od najdawniejszych czasów; Grody i grodki w okolicy; Obra i Kębłowo w Powstaniu Wielkopolskim, a Wolne Miasto Świętno; Średniowieczne trakty handlowe; Szpital dla płucnochorych w Obrze w czasie okupacji. Jest autorem monografii Obry. W okolicy Obry dokonał odkrycia średniowiecznych kopców granicznych.


Kazimierz Wawrzynowicz jako regionalista opracował kilkanaście tematów dotyczących regionu, które prezentował w szkołach, bibliotekach, parafiach, organizacjach społecznych, w muzeum.

Odznaczenia:
•    Brązowym Krzyżem Zasługi
•    Złotym Krzyżem Zasługi
•    Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
•    Medalem Komisji Edukacji Narodowej
•    Złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego
•    Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Woj. Poznańskiego (1969)
•    Odznaką Honorowa za Zasługi dla Woj. Wielkopolskiego (2005)
•    Odznaką Honorową – Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego (1973)
•    Uhonorowany Odznaką – Zasłużony dla Powiatu (2005)
•    Uhonorowany Medalem Rady Wolsztyńskiego Postępu Pedagogicznego (2005)
•    Nagrodą Kuratora Oświaty
•    Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania
•    Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej


Nadchodzące wydarzenia
27.10
2018
Koncert Wiedeński
30.09
2018
Kabaret Jurki
13.07
2018
Rap Festiwal
30.06
2018
Ciężarówka Muzyki
28.06
2018
Dyżur w Wolsztynie
23.06
2018
Spotkania Folklorystyczne
23.06
2018
Wystawa Prac
20.06
2018
Dla Innowacyjnych firm
czytaj więcej...

Ważne informacje
15.11
2018
HPV
czytaj więcej...

Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Łódź Turystyczna
Sport
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Imprezy cykliczne
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Informator SMS
Galeria zdjęć
Stacja meteo
Pobierz Quest
Kamery online
Komunikacja
Geo-System
Zasłużony / HonorowyURZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
Osób online: 12
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2018
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"